aparat za dimljenje


aparat za dimljenje
• fumigator

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.